Monday, September 13, 2010

9M4SJB dalam Sinar Harian 13 Sep. 2010

Laporan Akhbar Stesen JOTA Selangor 1 - 9M4SJB sempena APR JOTA Ke-6 2010 dalam Siaran Akhbar Sinar Harian 13 Sep. 2010 MS S29 - Bahagian Sekolah :)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terima kasih SINAR HARIAN. 73