Thursday, December 03, 2009

JOTA QSL CARD

Setakat ini Stesen JOTA PPM Daerah Sungai Besar 9M4SJB telah menerima dua QSL Card JOTA sempena JOTA Pengakap Dunia Ke-52/52nd World Scout JOTA yang berlangsung pada 17 - 18 Oktober 2009 lalu iaitu dari 9M4SJZ - Stesen JOTA Ibu Pejabat PPM dan 9M2MM - Stesen Amatur dari Parit Buntar, Perak.