Friday, August 21, 2009

Confirming Ur Report...VU2SWSQSL card dari Sharma VU2SWS sebagai balasan
QSL Card "Comfirm Ur Report" yang saya hantar kepadanya


Sampul surat keluaran khas
"The International Mumbai YL Meet 2006"

Pada 22 Julai 2009 lalu, saya scanning 20M band (14.197 MHz). Saya telah monitor satu stesen dari India VU2SWS Op Sharma sedang CQ DX. Saya copy stesen tersebut 5/5 ketika bekerja dengan satu stesen dari Jepun, JH6EGU.

Saya telah mengirimkan satu QSL Card untuk "Confirm Ur Report" kepada VU2SWS. Saya terima balasan QSL Card dari VU2SWS pada 20 Ogos 2009 lalu.

Tnx Sharma VU2SWS for your QSL Card. Happy DXing. 73